1

CoWorkMED online diskusija

Pridružite nam se na prvoj online diskusiji o coworkingu u sklopu projekta CoWorkMED! Partneri u projektu CoWorkMED održat će 6 tematskih online diskusija otvorenih za sve zainteresirane za razvoj coworkinga na području Mediterana. Prva tema koju obrađujemo u ponedjeljak 27.…