Speak Up Croatia

UPITNIK: Radionice poslovnog engleskog za freelancere

Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca u suradnji sa Speak Up Croatia priprema radionice poslovnog engleskog jezika za freelancere i treba nam vaša pomoć. Kako želimo da radionice čim kvalitetnije pomognu sa savladavanjem realnih probleme u svakodnevnom poslovanju molimo vas da nam…