freelance istraživanje HDNP coworking Croatia

Rezultati 1. Freelance istraživanja

Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca provelo je početkom 2015. prvo nacionalno freelance istraživanje. Iscrpni rezultati predstavljeni su putem interaktivne infografike.