Promotivni video sa 7. #BehanceReviews Zagreb događanja održanog 15. svibnja u ex TKZ pogonu u sklopu 2. Tjedna dizajna Zagreb.

Video/Edit: Luka Travas [www.lukatravas.com]
Music: Gramatik – East Coast